Smmm nedir?
Smmm, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Smmm; İşletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşünü ilgililere bildiren ve bu işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapan kişidirsmmm

Muhasebe mesleği kaça ayrılır?

Muhasebe mesleği üçe ayrılır. Birincisi, Serbest Muhasebeci (SM), ikincisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), üçüncüsü de Yeminli Mali Müşavir (YMM)’dir.

Nasıl Sm ve Smmm olunur?

Ticaret lisesi mezunları ve 2 yıllık yüksekokul mezunları 4-6 yıl staj yaparak SM olurlar. 4 yıllık fakülte mezunları 2 yıl staj yaparak SMMM olurlar. 10 yıl SMMM yapan kişi de YMM olur. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak. Staj amacıyla serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak ve staja başlama sınavını başarmak. Serbest muhasebeci mali müşavirlik yeterlilik sınavını kazanmış olmak gereklidir.

Smmm’lerin ne iş yaparlar?

1- Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler,
2- Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirir,
3- Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik yapar,
4- Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder,
5- Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenler,
6- Kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasında hakemlik yapar,
7- Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerini çözümler,
8- Fizibilite raporları hazırlar,
9- Belgelere dayanarak inceleme ve denetim yaparlar.

Smmm mesleğinin gerektirdiği özellikler nelerdir?

1- Sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine,
2- Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne,
3- Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan,
4- Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli kişiler olmalıdırlar.

Mali Müşavirlik staja başlama sınavı nedir?

Staja başlayan aday, bu stajın geçerlilik kazanabilmesi için staja başlama sınavını geçmesi gerekir. Staj süresi kesintisiz olmak üzere 3 yıldır.
Mali Müşavirlik yeterlilik sınavı nedir?
Mali Müşavirlik yeterlilik sınavı yılda 3 kez olmak üzere klasik tarzda yapılır. 2 yıl stajını bitiren SMMM adayı, 7 tane dersten yazılı sınava girer. Stajyer, stajın bitimindeki ilk sınava girmek zorundadır. Toplam sınav hakkı 5’tir. Not ortalamasının 7 ders için 60 olması gerekir.